تعرفه ثبت آگهی

صفحه اصلي   تعرفه ثبت آگهی

تعرفه ثبت آگهی

تعرفه آگهي رايگان ويژه ويژه طلايي
قيمت  رايگان 7000
26000
مدت - روز  10 20
40
تعداد عکس  5 7 10
 قابليت بروز رساني  1 2
 3
 اولوييت جستجو بر اساس برند  × √  √  
اولويت جستجو بر اساس قيمت   ×  √  √  
نمايش آگهي به صورت رندم در صفحه اصلي   ×  √   √ 
نمايش در جزییات آگهي ديگران   ×  √   √ 
ارسال ايميل به خريداران   ×  √   √ 
ارسال پيامک به خريداران   ×   ×  √ 
یک آگهي ويژه در همشهري   ×   × √  

 

تعرفه نمایشگاه

تعرفه نمايشگاه
رايگان ويژه ويژه طلايي
قيمت  رايگان 200.000
400.000
مدت - روز  30 30 30
تعداد آگهي  5 20 40
صفحه جزییات نمايشگاه

آگهي ويژه ×
 اولوييت جستجو بر اساس برند  × √  √  
اولويت جستجو بر اساس قيمت   ×  √  √  
نمايش آگهي به صورت رندم در صفحه اصلي   ×  ×
 √ 
نمايش در جزییات آگهي ديگران   ×  ×
 √ 
ارسال ايميل به خريداران   × ×  √ 
ارسال پيامک به خريداران   ×   ×  √ 
آگهي ويژه در همشهري   ×   × √  

 

تعرفه عضویت

تعرفه عضويت
رايگان ويژه ويژه طلايي
قيمت  رايگان 100.000
150.000
مدت -آگهي  10 تا پایان عضويت تا پایان عضويت
تعداد آگهي  2 10 20
تعداد درخواست گوش به زنگ
1 10 20
اولویت تایید
×
آگهي ويژه در همشهري   ×   × √  

 

تعرفه بنر تبليغاتي
برای آگاهي از قيمت بنرها با ما تماس بگيريد

عضويت در خبرنامه