قيمت روز خودرو ب ام و

صفحه اصلي   قيمت روز خودرو

قيمت روز خودرو

رديف

لوگو

برند

مدل

قيمت

توضيحات

1

ب ام و

320i/ 2015

335,000,000

-

2

ب ام و

328i/ 2015

365,000,000

-

3

ب ام و

420i كوپه/ 2015

365,000,000

شركتي - كيت M - فول

4

ب ام و

428i كروك/ 2015

360,000,000

شركتي - كيت M - فول

5

ب ام و

520i/ 2015

320,000,000

-

6

ب ام و

528i/ 2015

370,000,000

شركتي - كيت M - فول - نايت ويژن

7

ب ام و

650i كروك/ 2014

1,500,000,000

-

8

ب ام و

650i گرن كوپه/ 2014

1,120,000,000

-

9

ب ام و

X1 18/ 2015

210,000,000

-

10

ب ام و

X1 28/ 2015

310,000,000

-

11

ب ام و

X3 28/ 2015

370,000,000

شركتي - كيت M - گرمكن صندلي

12

ب ام و

Z4 20/ 2014

330,000,000

-

13

ب ام و

Z4 28/ 2014

375,000,000

-

عضويت در خبرنامه